Zkrášlujeme náš Domov

Naši uživatelé se aktivně zapojují do zabydlování nové budovy. Sázíme květiny, rámujeme obrázky a tvoříme výzdobu ve spolupráci s aktivizační pracovnicí Michaelou Uherovou.

Současně probíhají pravidelné reminiscenční terapie a smyslové aktivizace pod vedením Mgr. Martiny Málkové, které jsou velmi oblíbené mezi našimi uživateli.

Každé úterý si naši uživatelé protáhnou těla s naší rehabilitační pracovnicí Hankou Podlouckou. Cvičení je pro ně vítaným zpestřením a kulturním zážitkem.

 

Posted in Aktuality.