Zákaz návštěv a zákaz vycházení mimo areál

Domov pro seniory Luhačovice, p.o.

vyhlašuje zákaz návštěv a zákaz vycházení klientů mimo objekt zařízení

Odůvodnění:

na základě doporučení MPSV č. 14/2020 a  Usnesení vlády ČR č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (Sbírka zákonů č. 413) – vláda ČR zakazuje všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb. (DpS, DZR) vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba.

Platnost:

od 13.10.2020 do odvolání.

EDIT 27.10. 2020 Vláda ČR usnesením č. 1085 prodloužila do 3. listopadu zákaz návštěv uživatelů u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory.

1 Usnesení vlády ČR č. 1085

Žádáme klienty i návštěvy o respektování tohoto nařízení.

Ing. Bc. Marie Semelová, ředitelka

Posted in Aktuality.