Výběrové řízení na dodávku stravy – vítězný uchazeč

Zadavatel vybral vítězného uchazeče na základě doporučení hodnotící komise. Tato hodnotila jeho nabídku na základě daných kritérií. Vybraný uchazeč je firma SLAVGAST, s.r.o., Slavičín.

Posted in Aktuality.