Veřejná zakázka – výzva k podání nabídky

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Luhačovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na praní prádla.

Předmětem veřejné zakázky je služba na praní a žehlení prádla, včetně odvozu, dovozu, třídění a balení, v době od 1.7.2019 do 31.12.2020.

Požadujeme dodržování vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., příloha č. 5

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 17 . 6. 2019 do 12:00 hodin.

Zájemci doručí nabídky do sídla zadavatele V Drahách 1105, Luhačovice poštou nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídek do 12:00 hodin.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky “Praní prádla“, číslem zakázky VZ/2019/2/01, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Více informací v níže přiložených dokumentech ke stažení:

VZ_2019_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3 – Krycí list nabídky

VZ_2019_2_01 – Smlouva – návrh – specifikace

VZ_2019_2_01 – Smlouva – návrh

Posted in Aktuality.