VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – vítězný uchazeč

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

 Název zakázky:        Praní prádla

 Číslo zakázky:          VZ/2020/2/01

 Forma zadání:          veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel: 

Název obchodní firmy: Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace
Sídlo: V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice
Identifikační číslo: 70850909
Zastoupen: Ing. Bc. Marií Semelovou, ředitelkou
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Marie Semelová
Telefon: 734 785 989
E-mail: reditelka@dsluhacovice.cz

 

 Zadavatel v souladu s posouzením a hodnocením podaných nabídek a následným rozhodnutím zadavatele Vám oznamuje, že výše uvedená veřejná zakázka

BYLA PŘIDĚLENA UCHAZEČI

Obchodní firma nebo název Čištění a praní textilu a oděvů – Daniel Martinec
Sídlo Nivy II  279, Pozlovice 763 26
Identifikační číslo 07743971

Odůvodnění přidělení veřejné zakázky

Po podrobném prostudování a posouzení nabídky komise přistoupila k hodnocení. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek proběhlo podle kritérií stanovených zadavatelem ve výzvě k podání nabídky.

………………………………

Ing. Bc. Marie Semelová

ředitelka DS Luhačovice

 

Více informací v níže přiložených dokumentech:

Oznámení o výběru

VZ_2020_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2020_2_01 – 2A – Harmonogram

VZ_2020_2_01 – 1 Smlouva – návrh

VZ_2020_2_01 – 2 Smlouva – návrh specifikace

VZ_2020_2_01 – B – Příloha 3 – Krycí list nabídky

Posted in Aktuality.