Veřejná zakázka na dodání stravy

Domov pro seniory Luhačovice vyzývá k podání nabídky na dodávku stravy:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stravy – obědy a teplé večeře do zařízení Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace a to v následujícím rozsahu:

  1. Příprava stravy
  2. Přeprava stravy v thermo-portech do DS Luhačovice

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 28. 5. 2018 do 12.00 hodin.

Zájemci doručí nabídky do sídla zadavatele V Drahách 1105, Luhačovice 763 26 poštou nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídek do 12.00 hodin.

Podrobné informace k podání nabídky najdete v následujících dokumentech:

VZ_2018_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3a – Krycí list nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3b – Formulář nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3c – Kalkulace nabídkové ceny

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3d – Návrh smlouvy o zajištění dodávek jídla….

 

Posted in Aktuality.