O nás

Logo DS

 

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace

V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice

 

 

Zřizovatel: Zlínský kraj

www.kr-zlinsky.cz

Název zařízení: Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace
Adresa: V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice
IČO: 70850909
Web: www.dsluhacovice.cz

dsc_0404
MAPA – kde nás najdete

 

Domov pro seniory Luhačovice je příspěvková organizace zřizovaná Zlínským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno oddíl Pr., vložka 1282, a dále zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb KÚZK pod identifikátorem 6523437.

Domov pro seniory Luhačovice, p.o. je financován za podpory Zlínského kraje.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme služby sociální péče seniorům, kteří ztrácí soběstačnost a samostatnost v běžném životě. Jsme služba pobytová, předmět činnosti vymezuje § 49 zmíněného zákona. Kapacita je 40 lůžek.

Domov pro seniory Luhačovice se nachází v obytné čtvrti Luhačovic mezi vlakovým nádražím a supermarketem Penny. Je situován mezi výstavbu paneláků a rodinných domů na křižovatce ulic Drahanská, Ludkovická a Družstevní. Nedaleko od něj stojí historická zámecká kaple s malým parčíkem.

Dokončení stavby domova a slavnostní otevření proběhlo v roce 2015. Budova je třípodlažní. Uživatelům můžeme nabídnout jedno- a dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou, na každém patře malou jídelnu a společenskou místnost. Pro pořádání velkých společenských akcí a setkání slouží hlavní společenská místnost v prvním patře. K pracovním a jiným rukodělným aktivitám mohou uživatelé využívat dílnu. V letních měsících budou k příjemnému posezení sloužit terasy na druhém a třetím patře. Na „staré dobré časy“ si mohou naši uživatelé zavzpomínat v reminiscenční místnosti vybavené nábytkem a předměty z doby jejich dětství a mládí. K objektu přiléhá odpočinková zahrada s nainstalovanými cvičebními trenažéry.

Přestěhováním do nových prostor jsme změnili adresu, naše služby zůstávají stejné. Celoročně 24 hodin denně pečujeme o 40 uživatelů. Tým zaměstnanců se snaží zajistit bezproblémový chod domova na všech úsecích: technickém, stravovacím, úklidovém i zdravotnicko pečovatelském. Poskytujeme péči na základě individuálních potřeb našich uživatelů, podporujeme je v dovednostech, které jsou u nich ještě zachované a pomáháme tam, kde to potřebují. Snažíme se, aby uživatelé zůstávali co nejdéle aktivní, neztráceli rodinné a společenské kontakty, necítili se osaměle. Proto je zapojujeme do aktivizačních činností (dílna, cvičení, hry), pořádáme různá vystoupení a setkávání. Pro zachování duchovního života pořádáme v domově mše svaté.