Naše služby

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Domov je určen zejména těm seniorům, kteří nejsou vzhledem ke změně svého zdravotního stavu nebo sociální situace nadále schopni žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Základní rozsah poskytované služby vychází ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme následující služby:

1. UBYTOVÁNÍ

 • poskytujeme v nové třípodlažní budově, stavba dokončena v r. 2015

 • nabízíme 20 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů

 • koupelny vybavené sprchovým koutem, umyvadlem a WC máme buď samostatně pro jeden pokoj nebo pro dva pokoje společné

 • k základnímu vybavení pokojů patří elektricky polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi, uzamykatelné skříně a komody, stolky s židlemi, police, dorozumívací zařízení propojené se sesternou a pečovatelnou

 • po dohodě je možné si pokoj vybavit vlastní televizí, rádiem a malými drobnostmi a vzpomínkovými předměty

 • k budově náleží zahrada upravená k odpočinkovému posezení nebo aktivnímu využití nainstalovaných svičebních trenažérů

 • k aktivnímu i relaxačnímu odpočinku slouží uživatelům ergoterapeutická dílna, tři společenské místnosti, reminiscenční místnost, dvě letní terasy

2. STRAVOVÁNÍ

   • hotová jídla dovážíme od firmy SLAVGAST s.r.o. Slavičín

   • poskytujeme celodenní stravování v členění

    snídaně

    oběd

    odpolední svačina

    večeře

    2. večeře pro uživatele s diabetem II. typu

   • celý den je v jídelnách pro uživatele k dispozici teplý čaj

   • nabízíme stravu

    racionální

    diabetickou

    šetřící

   • jídlo se podává mobilním uživatelům v jejich jídelnách na patrech, imobilním se dováží na pokoje

3. POMOC PŘI PÉČI O VLASTNÍ OSOBU

 • pomoc při zvládání běžných denních úkonů

 • pomoc při provádění hygieny

 • zajištění ošetřovatelské zdravotní péče i péče lékaře

 • základní sociální poradenství

4. AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

 • rehabilitační skupinová a individuální cvičení a další rehabilitační péče dle ordinace lékaře, kterou zajišťuje rehabilitační pracovnice

 • uživatelé mají možnost zapojit se do zájmových činností – ručních a výtvarných prací, hudebního kroužku, cvičení paměti, canisterapie

 • zajišťujeme kulturní programy, zájezdy a výlety pro uživatele, doprovázíme je na vycházky

 • snažíme se s uživateli o udržování tradic – vánoce, velikonoce, končiny, stavění a kácení máje

 • konáme reminiscenční posezení s uživateli, kde mají možnost vzpomínat na svoji minulost

 • provádíme individuální i skupinovou smyslovou aktivizaci, na které podporujeme všechny smysly jedince

 • konáme v zařízení bohoslužby

5. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Je to plnění přání uživatelů, která jsou nad rámec našeho základního poskytování služeb. Řídíme se platným ceníkem.

Služby se objednávají na předepsaném tiskopise a stvrzují podpisem, platby probíhají při měsíčním zúčtování.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

O uživatele pečuje tým pracovníků na úsecích

 • zdravotnicko – ošetřovatelském a pečovatelském

 • technicko – hospodářském

Zdravotnické služby poskytujeme

 • ve všední dny od 6.00 do 21.30 hod.

 • o víkendech a svátcích od 7.00 do 20.00 hod.

Pečovatelské služby jsou zajištěné 24 hodin denně, 365 dnů v roce.

Snažíme se, aby služba, kterou poskytujeme uživatelům, byla co nejkvalitnější. Jednou ze skutečností, které ovlivňují kvalitu služby, je dodržování práv uživatelů. Uživatelé jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi, s možností podat stížnost na způsob či kvalitu poskytování služby. Podrobnosti viz. přílohy.

Na kvalitním poskytování služeb se podílí zaměstnanci svým rozvojem, dalším vzděláváním v kurzech a školeních. Na základě tohoto vzdělávání můžeme v práci se seniory uplatňovat poznatky bazální stimulace, validace, smyslové aktivizace.