Financování Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace je vícezdrojové.

Zlínský kraj poskytuje ze svého rozpočtu účelový příspěvek na provoz, který slouží k zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Rada Zlínského kraje usnesením č. 0193/R09/19 ze dne 25. 3. 2019
schválila:
– návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem na rok 2019,
– návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem na rok 2020 a 2021.

K nahlédnutí zde: 70850909_DS Luhačovice