Financování Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace je vícezdrojové.

Zlínský kraj poskytuje ze svého rozpočtu účelový příspěvek na provoz, který slouží k zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Návrh upraveného rozpočtu PO byl projednán na zasedání Rady ZK dne 27. 1. 2020, v upraveném rozpočtu jsou zohledněny všechny změny v průběhu roku 2019 nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2019, který byl schválen Radou ZK dne 25.3.2019.

Upravený rozpočet II PO ZK 2019

K nahlédnutí zde: 70850909_DS Luhačovice_ÚR