Financování Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace je vícezdrojové.

Zlínský kraj poskytuje ze svého rozpočtu účelový příspěvek na provoz, který slouží k zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Rozpočet DS Luhačovice na rok 2019 zde: 70850909_DS Luhačovice

Návrh rozpočtu DS Luhačovice na rok 2020 zde: 70850909_DS Luhačovice