Financování Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace je vícezdrojové.

Zlínský kraj poskytuje ze svého rozpočtu účelový příspěvek na provoz, který slouží k zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Schválený rozpočet DS Luhačovice na rok 2020 je k nahlédnutí zde: 70850909_DS Luhačovice