Úhrada pobytu

Cena za poskytované služby zahrnuje náklady na stravu a náklady na ubytování. Vychází z platné legislativy s ohledem na skutečné náklady na provoz domova a z velikosti pokoje.

Cena za stravu zahrnuje celodenní stravu a režie nutné pro zajištění a přípravu stravy.

Cena za ubytování zahrnuje: náklady na energie (elektrika, voda, plyn), kompletní úklid pokoje a přilehlých prostor, ošetření prádla (odvoz a dovoz z prádelny, drobné opravy, značení)

Ceník úhrad platný od 1. 1. 2018

Pokoj 1-lůžkový velký 1-lůžkový malý 2- lůžkový
Strava normální/diabetická  165,- | 170,- 165,- | 170,- 165,- | 170,-
Ubytování 210,- 205,- 190,-
Úhrada za 1 den 375,- | 380,- 370,- | 375,- 355,- | 360,-
Úhrada za měsíc (30 dní) 11250,- | 11400,- 11100,- | 11250,- 10650,- | 10800,-

Uživateli musí po úhradě za poskytované služby vždy zůstat 15 % jeho příjmu.

Příspěvek na péči, pokud jej uživatel pobírá, náleží dle zákona č. 108/2006 Sb. v plné výši domovu. Slouží na pokrytí základní zdravotní a sociální péče, která je v zařízení uživateli poskytována. Není započítán do uváděných částek úhrady.

Nárok na vrácení úhrady mají uživatelé v níže uvedených situacích:

  • Každý uživatel má právo opustit domov na jeden nebo více dnů a odhlásit si na tyto dny v domově stravu. Může si však odhlásit třeba jen jedno jídlo z denního jídelníčku.
  • Za celodenní nepřítomnost přísluší uživateli vrácení částky úhrady za neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky (cena potravin).
  • V případě hospitalizace uživatele ve zdravotnickém zařízení je uživateli vrácena částka za neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky (cena potravin).
  • Zaplacená úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti uživatele nevrací.