Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace se sídlem V Drahách 1105, Luhačovice 763 26, IČO: 70850909 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci zajišťování svých činností provádí Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace (dále jen DS Luhačovice), která je správcem osobních údajů, jejich zpracování pro účely poskytování sociálních služeb.

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na DS Luhačovice vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR);

Právním titulem zpracování osobních údajů je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnou směrnicí SM-02- Archivace, skartace, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

a. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u DS Luhačovice jsou nepřesné),

c. požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d. podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Adéla Vitteková 

V Drahách 1105, Luhačovice

E-mail: poverenec@dsluhacovice.cz

Tel. 730 584 438

Jedeme v tom společně

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace se zapojil do projektu Jedeme v tom společně 2018.

Smyslem tohoto projektu je motivovat seniory k pohybu a podpořit aktivizaci a společenské vazby klientů mezi sebou a mezi dalšími domovy pro seniory. Jde o jízdu na šlapadle či rotopedu (s počítadlem ujeté vzdálenosti). Do projektu se zapojují Domovy pro seniory po celé České i Slovenské republice.

Každý Domov má nastavenou stejnou trasu se stejným startem a stejným cílem. Objedeme společně celou Českou i Slovenskou republiku. Ujeté kilometry se sčítají v rámci každého přihlášeného Domova pro seniory, každé šlápnutí je důležité, každý jede dle svých možností a schopností!

Trasa je dlouhá 1800 km. Startovat se bude 1. 3. 2018 v 10:00 hodin, soutěž končí 27. 4. 2018.

Dílčí soutěž projektu jsou tzv. barevné čtvrtky. V těchto dnech musí být závodníci, personál a výzdoba v barevném duchu toho kterého konkrétního dne.

Vyhlášení výsledků proběhne 4. 5. 2018 v 10:00 hodin

Ceny budou udělovány v několika kategoriích

1. místo v kategorii Nejrychlejší domov pro seniory.

1. místo v kategorii Nejlepší senior z pohledu ujetých kilometrů (muž, žena).

1. místo v kategorii Výkonový senior – určeno losem (každé zařízení zvolí nejlepšího seniora z hlediska výkonu, z těchto pak organizátoři vylosují vítěze.

1. místo v kategorii „CykloSrdce 2017“ – nejvíce darovaných km.

1. místo nejlepší barevný domov

Připravujeme pro závodníky a fanoušky občerstvení, sportovní vybavení od sponzorů, tématické promítání či hudební doprovod. Chceme, aby si závodní atmosféru náležitě užili!

Abychom podpořili naše uživatele v soutěži a také udělali něco pro své zdraví, vyhlašujeme v našem zařízení i soutěž zaměstnanců.

MAPA TRASY:

Akci organizuje Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem, celorepublikově ji podporuje řada sponzorů a veřejně známých osobností:

Město Vrbno pod Pradědem

europoslanec Tomáš Zdechovský

Marli – Zahrada bez bariér

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadační fond Ivany Zemanové

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Deník.cz

Revue 50plus

Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci

Záštitu nad akcí převzala i první dáma České republiky Ivana Zemanová a hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.

Mimo celorepublikové sponzory nás podporují i regionální firmy i fyzické osoby, které budeme postupně představovat.

Umbrella pizza a restaurant Zlín

Mattoni

Makro

Pivovar Hrádek Slavičín

Petra Holbová, Českomoravská stavební spořitelna

Horez – prodej a servis jízdních kol, Uherský Brod

Jana Záhorovská, Edinburgh

Petra Vašíčková z Bánova.

Všem moc děkujeme!!!!

Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky

Předmětem veřejné zakázky je služba na praní a žehlení prádla, včetně odvozu, dovozu, třídění a balení, v době od 1.1.2018 do 30.6.2019.

Požadujeme dodržování vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., příloha č. 5

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 13 . 11. 2017 do 12:00 hodin.

Více informací v níže přiložených dokumentech ke stažení:

VZ_2017_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2017_2_01 – Smlouva – návrh – specifikace

VZ_2017_2_01 – Smlouva – návrh

VZ_2017_2_01 – H – Příloha 6 – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

VZ_2017_2_01 – H – Příloha 6_1 – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

VZ_2017_2_01 – O – Příloha 12 – Oznámení o výběru

VZ_2017_2_01 – Smlouva

Den otevřených dveří

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat dne 5. 10. 2017 od 9:00 do 17:00 hodin.

  • Podáme Vám informace o přijetí do domova a poskytovaných službách
  • Ukážeme Vám prostory domova
  • Zodpovíme Vaše dotazy týkající se našeho zařízení
  • Poskytneme Vám informace o možnosti dobrovolnické činnosti nebo o výkonu odborné studentské praxe
  • SOUČÁSTÍ AKCE BUDE VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ KLIENTŮ DOMOVA
  • OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

TĚSÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!

Klienti a zaměstnanci Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace

 

Naše zahrada

V uplynulém roce se nám podařilo za pomoci sponzorů vybavit a zvelebit naši zahradu pro zkvalitnění chvil odpočinku i aktivního vyžití našich uživatel. Mnohokrát děkujeme všem, kteří finančně přispěli k tomu, abychom našim uživatelům mohli zpříjemnit prostředí, ve kterém tráví podzim života.

Na vybavení naší zahrady přispěli:

CLIP Luhačovice

DENTIMED s.r.o. Litomyšl

HOPA CZ, s.r.o. Slavičín

HYDRAULICS s.r.o. Dolní Lhota u Luhačovic

KALADA Luhačovice

LINET spol. s.r.o. Slaný

MÁLEK Radoslav, elektroinstalace Slavičín

MORAPRIM s.r.o. Luhačovice

SLAVGAST s.r.o. Slavičín

ŠMOTEK Luboš, Štítná nad Vláří

TVD–Technická výroba, a.s. Slavičín

ZÁLESÍ a.s. Luhačovice

Naše zahrada má sloužit jako zóna odpočinku. Senioři, kteří u nás prožívají svůj zbytek života, byli zvyklí na zahradách pracovat, mít z nich užitek, sklízet jejich plody. Dnes bychom jim chtěli umožnit odpočívat, vychutnat si nádheru a rozmanitost přírody, povzbudit jejich smysly a vzpomínky. Pro uspokojení různých potřeb a přání máme odpočinkovou zahradu rozdělenou na aktivní a klidovou zónu.

Aktivní odpočinek může seniorům přinášet radost z pohybu, setkávání s blízkými i navazování nových přátelství. To vše jim umožní hra oblíbených ruských kuželek nebo procvičování na venkovních trenažerech.

Malá kašna vybízí k zastavení a zaposlouchání do zurčení životadárného pramene vody. Vody, která má sílu léčit i osvěžovat, smývat prach a nečistoty i dodávat minerály a posilovat. Voda je jako lidský život: vzácná, krásná, nezadržitelně odtéká. U svého pramene je průzračná a nezkalená, jako se člověk rodí čistý a nevinný. Jako je lidský život někdy klidný a radostný, jindy plný obav či trápení, tak i voda je sladká nebo slaná. Někdy klidně odpočívá ve studánkách a jezerech, jindy musí zdolat různě velké peřeje či vodopády. Někdy bývá křišťálově čistá, jindy zakalená nečistotou. Stejně, jako se musí léčit nemocný člověk, musí se léčit i zakalená voda. Jak nám život předkládá svoji různorodost – od bezstarostného až k přetěžkým údělům, tak i voda ukazuje rozličné podoby – déšť, sníh, kroupy. Promítnout si svůj život ve všech podobách může každý, kdo se u kašny na chvíli zastaví.

K zamyšlení zve dřevěná zvonice s kovovým zvonem. Možná si to ani neuvědomujeme, ale zvony člověka provází po celý život. Zvuk zvonu může pro mnohé vytvářet nádherný pocit sepětí s domovem. Zvon zve k modlitbě, k bohoslužbě. Vítá unavené poutníky, při nepříznivém počasí jim „ukazuje“ správný směr cesty. Zvonění zvonů provází důležité životní mezníky jakými je křest, svatba, úmrtí. Zevšedněly nám zvony ohlašující denní dobu – počátek dne s ranní modlitbou, poledne, večerní klekání.

Náš zvon vítá k posezení a odpočinku, drží nad námi ochranu. Byl posvěcen naším panem kaplanem Trčkou a bylo mu dáno jméno Josef. Ochrannou ruku nad ním drží dřevěná socha anděla.

Březen-měsíc knihy s SOŠ Luhačovice

Ve spolupráci se zdejší Střední odbornou školou a studenty 2. ročníku oboru Informační služby ve firmách a institucích se podařilo uskutečnit v rámci Měsíce knihy projekt s názvem „Babičky čtou dětem, děti čtou babičkám“.

Studenti spolu se svou vyučující PhDr. Klárou Masařovou přišli dobrovolně a ve svém volném čase jedno krásné březnové odpoledne k nám do Domova, aby četli našim uživatelům, kteří už sami číst nemohou. Doprovodil je i pejsek Ideál od Bílé břízy, kterého naši uživatelé dobře znají z doby, kdy k nám docházel na pravidelné canisterapie. Shledání to bylo opravdu velmi radostné.

Naše uživatelky děti vřele přijaly a na oplátku jim jedna z nich přečetla jednu z Pověstí a povídaček z kraje pod Komoncem. Studenti i uživatelky našeho Domova si odpoledne moc pěkně užili. Některé ze studentů to dokonce inspirovalo k tomu, aby docházeli do Domova předčítat i nadále. A nás k tomu, abychom zavedli pravidelný literární předčítací kroužek v našem Domově.

Na místě je říci, že jsme velmi rádi, že jsou mladí lidé, kteří velmi přirozeně a se zájmem přišli mezi naše seniory a přinesli jim trochu radosti. Právě o takových by se mělo mluvit a na světě je hned veseleji.

Věřím, že přiložené video mluví za vše a vydá za tisíc slov.

 

Adéla Vitteková

 

Advent a Vánoce v Domově

Už v listopadu jsme se začali chystat na období adventu a Vánoc. Naši uživatelé vytvářeli vánoční přání, pekli cukroví, zdobili interiér našeho Domova. Také ochutnávali bylinky, které si sami vypěstovali na naší zahradě a od aktivizační pracovnice paní Uherové se dozvěděli, k čemu je která bylinka dobrá a jak je lze využít pro naše zdraví.

Začátek adventního období jsme odstartovali slavnostním rozsvěcením vánočního stromu v naší vstupní hale, nechyběl punč a koledy. Adventní období je každoročně bohaté na různé akce. Dům dětí a mládeže Luhačovice nás jako každý rok navštívil s Mikulášskou besídkou, děti z různých kroužků ukázaly, co umí.

Dále nás jako každý rok navštívili naši přátelé z Uherského Brodu, Adventisté sedmého dne pod vedením pana Horáka, zazpívali koledy a povyprávěli příběhy, popřáli do Nového roku.

12. 12. nás navštívili představitelé města Luhačovice v čele s paní starostkou Marií Semelovou, jako vždy při této příležitosti naše seniory potěšily i děti z Mateřské školy Luhačovice svým vystoupením. Představitelé města předali obyvatelům domova vánoční balíčky a popřáli vše dobré do Nového roku.

Jako každý měsíc, ani v tomto období nesměla chybět mše svatá, kterou jako už tradičně sloužil pan kaplan Trčka s panem Adámkem.

Závěrem adventních akcí bylo vystoupení mužského pěveckého sboru Bratříčci, na které se každý rok těšíme a vždy nás krásně naladí na nadcházející Vánoce.