Vystoupení zpěvačky Jiřiny Lysákové

Dne 3. 10. 2019 odpoledne k nám zavítala vzácná návštěva v podobě zlínské zpěvačky Jiřiny Lysákové, která nám přijela zazpívat a potěšit tak srdce našich klientů. Jiřinka vystoupila s hodinovým pásmem písní z českých muzikálů, které proložila i písněmi z české folkové a country scény, ale také našim klientům zazpívala svou vlastní píseň Stíny ze stejnojmenného alba. Jako dárek nám zpěvačka věnovala několik svých CD.

Vystoupení se moc líbilo a přišli si ho užít také klienti z nedalekého Chráněného bydlení, které na naše akce pravidelně zveme. Jiřinka u nás rozhodně nebyla naposledy a už nyní se velmi těšíme na další shledání.

Akce se konala za finančí podpory Města Luhačovice, kterému tímto velmi děkujeme za přízeň, kterou nám pravidelně prokazuje svou podporou.

Adéla Vitteková, instruktor sociální péče

https://www.facebook.com/lysakovajirina

https://bandzone.cz/jirinalysakova

 

Informace o přechodu na nový formát vysílání DVB-T2

 

Informujeme naše uživatele a rodinné příslušníky, že vzhledem k plánovanému ukončení vysílání ve formátu DVB-T bude na začátku roku 2020 probíhat přechod na televizní vysílání ve formátu DVB-T2.

Uživatelům, kteří nebudou mít TV či set-top-box kompatibilní s formátem DVB -T2 (což je většina TV vyrobených před rokem 2017), nebudeme schopni zajistit příjem televizního signálu.

Více informací najdete například na stránkách www.televiznisignal.cz.

Ověřit, jestli TV má příjem signálu v DVB-T2 můžete zde: https://www.dvbt2overeno.cz

V Luhačovicích, 2. 9. 2019

Dobrovolníci jsou velkou pomocí

Dokud můžeme sami chodit, málokdy si uvědomíme, jak moc vzácná může být třeba taková jedna procházka do lázní na kafíčko… Imobilní klienti Domova pro seniory Luhačovice to ví moc dobře, proto pro ně byl tento letní den velkým svátkem. S pomocí dobrovolnic Evy a Jany Skovajsových ze Slavičína se několik našich klientek mohlo vypravit na vozíčcích na procházku naším krásným lázeňským městečkem. Eva s Janou doplnily chybějící „ruce“ a tak jsme mohli vyrazit ve větším počtu.

Celou skupinku doprovázel i canisterapeutický pes Charlie, který právě se svou paničkou Evou dochází pravidelně dělat radost našim klientům. Díky finanční pomoci od Města Luhačovice může canisterapie, se kterou máme dlouhodobě velmi pozitivní zkušenosti, v našem Domově probíhat pravidelně.

Pomoc dobrovolníků je důležitou součástí naší práce. Pracovníci Domova plní každý den velké množství úkolů při poskytování služeb všem našim čtyřiceti klientům, nezbývá tedy tolik času na individuální činnosti jako jsou například povídání, předčítání, procházky, hraní společenských her atp. Budeme velmi rádi, pokud se najdou další noví dobrovolníci ochotní věnovat našim klientům svůj čas. Dobrovolníkem se může stát téměř kdokoli starší 15 let.

V případě zájmu o dobrovolnictví se ozvěte na e-mail socialnipece@dsluhacovice.cz nebo telefonní číslo 730 584 438, rádi Vám sdělíme veškeré informace, případně Vás provedeme Domovem, abyste měli představu, jak to u nás vypadá. Organizací zaštiťující naše dobrovolníky je Charita Luhačovice.

Podrobné informace o podmínkách a pravidlech pro výkon dobrovolnické práce v DS Luhačovice naleznete zde.

Adéla Vitteková, instruktorka sociální péče DS Luhačovice

Veřejná zakázka – výzva k podání nabídky

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Luhačovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na praní prádla.

Předmětem veřejné zakázky je služba na praní a žehlení prádla, včetně odvozu, dovozu, třídění a balení, v době od 1.7.2019 do 31.12.2020.

Požadujeme dodržování vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., příloha č. 5

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 17 . 6. 2019 do 12:00 hodin.

Zájemci doručí nabídky do sídla zadavatele V Drahách 1105, Luhačovice poštou nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídek do 12:00 hodin.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky “Praní prádla“, číslem zakázky VZ/2019/2/01, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Více informací v níže přiložených dokumentech ke stažení:

VZ_2019_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3 – Krycí list nabídky

VZ_2019_2_01 – Smlouva – návrh – specifikace

VZ_2019_2_01 – Smlouva – návrh

Den matek v DS Luhačovice

Jako už tradičně navštívili 14. 5. 2019 náš Domov u příležitosti Dne matek představitelé města – pan starosta Ing. Marian Ležák a pan místostarosta Ing. Jiří Šůstek.

Našim klientkám udělali radost kytičkou a také drobným občerstvením. Příjemné posezení zpestřily svým vystoupením také děti z Mateřské školy Luhačovice pod vedením paní učitelky Koutné, které také všem rozdaly jimi vyrobené papírové kytičky. Naše klientka – paní Marie Šimšalíková – všem přečetla báseň o mamince, kterou sama složila. Beseda se nesla v příjemném duchu, pan starosta a místostarosta všem sdělili novinky týkající se rekonstrukce křižovatky v okolí domova a byl také prostor na dotazy.

Děkujeme a těšíme se na další návštěvu 

Započala rekonstrukce křižovatky u DS Luhačovice

Vážení návštěvníci, obchodní partneři, rodiny uživatelů DS Luhačovice,

dovolujeme si Vás informovat, že již započala plánovaná rekonstrukce křižovatky u našeho Domova.

Budeme se snažit Vás průběžně informovat o omezeních, která budou s výstavbou spojena. Každopádně Vás prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost umístěnému dopravnímu značení a pokynů zhotovitelů stavby, ať už navštívíte náš Domov pěšky nebo autem.

Aktuálně je u DS Luhačovice KRITICKÝ NEDOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST!!! Doporučujeme po dobu stavby pokud možno využít bezplatných parkovacích ploch v ulici Nádražní a k Domovu docházet nejlépe pěšky. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v oblasti stavby.

Věříme, že komplikace v průběhu stavby zdárně překonáme, abychom se potom mohli společně těšit z nového a bezpečnějšího prostředí v okolí Domova. Těšíme se i na lepší komfort pro naše uživatele i jejich rodiny, který přinese nově zřízená zastávka autobusu v blízkosti Domova.

Děkujeme za pochopení!

Článek věnovaný rekonstrukci křižovatky zde

 

 

Poděkování TS Luhačovice

Děkujeme Technickým službám města Luhačovice za pomoc při mytí nepřístupných okenních ploch na naší budově. Tato okna nelze otevírat, tudíž je není možné umýt bez plošiny. Jarní úklid máme splněn 🙂

DĚKUJEME!

DS Luhačovice oslavil 24. výročí své existence

Dne 15. 3. 2019 uplynulo již 24 let ode dne, kdy byl slavnostně zahájen provoz Domova důchodců v Luhačovicích. Týden po slavnostním otevření – tj. 22. března 1995 začali někdejší budovu kojeneckého ústavu v tzv. Pražské čtvrti obývat první senioři. Za téměř čtvrtstoletí existence poskytl DS Luhačovice své služby bezmála 349 – ti klientům. Také ale proběhlo několik zásadních změn. Kromě obměny názvu z Domova důchodců na Domov pro seniory se změnilo i působiště. Stěhování do nově postavené budovy v ulici V Drahách proběhlo na podzim roku 2015. Zároveň se stěhováním se také snížila kapacita budovy z 50 lůžek na 40.

24. výročí jsme oslavili posezením u kávy i vína, bohatým občerstvením, vzpomínáním u dobových fotografií i videí a také písničkami. Naše klienty přišel v rámci oslav pozdravit a popřát mnoho spokojenosti a zdraví do dalších let i starosta města Luhačovice Ing. Marian Ležák s místostarostou Ing. Jiřím Šustkem. Odpoledne jsme v našich prostorách přivítali bývalé zaměstnance i jiné příznivce našeho Domova.

Jak uvedla ředitelka DS Luhačovice Ing. Bc. Marie Semelová: „Tato oslava je takovou malou generálkou na příští rok, kdy budeme slavit už čtvrtstoletí fungování Domova v Luhačovicích.“

Adéla Vitteková, instruktor sociální péče DS Luhačovice

 

Fašanky, fašanky

I v našem Domově proběhly tradiční fašanky. Klienti i zaměstnanci v přestrojení obešli celý Domov a písničkou a fašankovým veselím potěšili ostatní klienty. Letos jsme zvolili téma pohádky Červená Karkulka.
Naše klientky také připravily jako občerstvení tradiční Boží milosti.

Klientky DS Luhačovice odstartovaly „Na Jadran“!

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace se letos opět zapojil do projektu Jedeme v tom společně 2016 – 2019 aneb Jedeme na Jadran!

Dne 1. 3. 2019 jsme slavnostně odstartovali prostřednictvím online přenosu přímo z Domova pro seniory Vrbno pod Pradědem, který akci organizuje.

Soutěž končí 30. 4. 2019, slavnostní vyhlášení bude 7. 5. 2019 v 10 hodin.

Smyslem tohoto projektu je motivovat seniory k pohybu a podpořit aktivizaci a společenské vazby seniorů mezi sebou a mezi dalšími domovy pro seniory. Jde o jízdu na šlapadle či rotopedu (s počítadlem ujeté vzdálenosti). Do projektu se zapojují Domovy pro seniory po celé České i Slovenské republice. Z našeho Domova soutěží celkem 9 uživatelek, další se mohou přidávat postupně.
Každý Domov má nastavenou stejnou trasu se stejným startem a stejným cílem. Ujeté kilometry se sčítají v rámci každého přihlášeného Domova pro seniory, každé šlápnutí je důležité, každý jede dle svých možností a schopností! Naši uživatelé u jízdy na rotopedu sledují filmy nebo videoprocházky ze systému Spoteee na plátně, poslouchají hudbu, nebo se můžeme spojit prostřednictvím Skype s ostatními závodníky a navzájem se podpořit.

Letošní trasa vede následovně:
Start: Praděd, Opava, Ostrava, Olomouc, Přerov, Zlín, Brno, Vídeň, Salzburg, Rab, Pag, Zadar, Cíl: Split => zaokrouhleně 2000 km.

Vítězný domov dostane NOVÝ ROTOPED od firmy Xeronia!!!

Letos je vyhlášena i soutěž zaměstnanců. Zaměstnanci mohou ve volných chvílích také sednout na kola a podpořit tak uživatele v jejich snažení. Prostě – Jedeme v tom společně! 

HLEDÁME SPONZORY A PODPOROVATELE, kteří by naše klientky v tomto podpořili a odměnili, protože rozhodně je za co.
Ve věku našich závodnic už je velmi těžké, rozhodnout se zapojit do takové soutěže, pustit se do podobného projektu a každý pracovní den sednout na rotoped a odšlapat si ty své kilometry. Tyto dámy jsou možná odhodlanější a vytrvalejší než kdokoli z nás, kdo měl nějaké novoroční předsevzetí, že bude chodit do fitka nebo začne běhat.
KDO BY CHTĚL PODPOŘIT NAŠE HRDINKY, ozvěte se na e-mail socialnipece@dsluhacovice.cz nebo na telefonní číslo 730 584 438.
Uvítáme zdravé občerstvení pro závodnice, sportovní vybavení, případně drobnosti jako ceny pro naše účastníky a samozřejmě také morální i jinou podporu v soutěži!
Adéla Vitteková, koordinátorka projektu