Dobrý skutek za starý mobil

Domov pro seniory Luhačovice po celý letošní rok sbírá starou IT techniku. Za staré mobily, notebooky, počítače, Wi-Fi routery atp. dostáváme od našeho partnera peníze a letos jsme díky tomu mohli použít celkem 11.500Kč na nákup invalidních vozíčků. Vozíčky jsme koupili celkem tři. Zbylé finance – 15.500Kč byly z výtěžku z akce, kterou pro nás studenti Střední odborné školy Luhačovice uspořádali v rámci svého letošního Majálesu. Tímto jim ještě jednou velmi děkujeme!

Vozíčky jsme už opravdu potřebovali, protože starý „vozový park“ postupně dosluhuje a s těmito novými budeme moci nyní mnohem pohodlněji a bezpečněji vyrazit s našimi imobilními klienty třeba na vycházku. Nový vozíček má totiž například bezdušová kola, bezpečnostní kolečka proti převrácení a také bubnové brzdy na rukojetích, což doprovázející osobě velmi usnadní například sjíždění z kopečka.

Do sbírky mobilních telefonů pro náš Domov se zapojila i Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci, která zřídila sběrná místa ve všech svých kostelích a vybrali tak pro nás 119ks mobilních telefonů, 10ks tabletů a 3ks notebooků. Přispěli tak našim klientům celkovou částkou 2.730 Kč! Děkujeme za pomoc a také za to, že ve sbírání pokračujete.

Sbírka vysloužilé IT techniky bude probíhat i nadále, je to pro nás velmi vítaná možnost, jak postupně obnovovat vybavení, které slouží dnes i denně našim klientům. Pokud tedy plánujete na Vánoce obnovit svůj mobilní telefon či počítač anebo třeba při vánočním úklidu najdete nepotřebnou IT techniku, přineste ji k nám do Domova, pomůžete tak dobré věci. Starý mobil bude možné odevzdat i na nadcházejícím vánočním jarmarku ve stánku se starostenským čajem 6. 12. 2019 od 15 do 16hod. Máte-li zájem pro nás zřídit sběrné místo, neváhejte nás kontaktovat.

Pro více informací pište na e-mail: socialnipece@dsluhacovice.cz nebo volejte tel. 730 584 438.

Adéla Vitteková, koordinátorka projektu

Veřejná zakázka na dodávku stravy- Vítězný uchazeč

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Luhačovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stravy – obědy a teplé večeře do zařízení Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace (dále jen DS Luhačovice) a to v následujícím rozsahu:

  1. Příprava stravy
  2. Přeprava stravy v termo-portech do DS Luhačovice

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 13.12.2019 do 12.00 hodin.

Dne 13. 12. 2018 byl v souladu s podmínkami výběrového řízení uvedenými v dokumentech níže vybrán vítězný uchazeč:

VZ_2019_2_01 – O – Příloha 12 – Oznámení o výběru

Zájemci doručí nabídky do sídla zadavatele V Drahách 1105, Luhačovice 763 26 poštou nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídek do 12.00 hodin.

Veškeré informace najdete zde:
VZ_2019_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3a – Krycí list nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3b – Formulář nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3c – Kalkulace nabídkové ceny..

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3d – Návrh smlouvy o zajištění dodávek jídla

Vystoupení zpěvačky Jiřiny Lysákové

Dne 3. 10. 2019 odpoledne k nám zavítala vzácná návštěva v podobě zlínské zpěvačky Jiřiny Lysákové, která nám přijela zazpívat a potěšit tak srdce našich klientů. Jiřinka vystoupila s hodinovým pásmem písní z českých muzikálů, které proložila i písněmi z české folkové a country scény, ale také našim klientům zazpívala svou vlastní píseň Stíny ze stejnojmenného alba. Jako dárek nám zpěvačka věnovala několik svých CD.

Vystoupení se moc líbilo a přišli si ho užít také klienti z nedalekého Chráněného bydlení, které na naše akce pravidelně zveme. Jiřinka u nás rozhodně nebyla naposledy a už nyní se velmi těšíme na další shledání.

Akce se konala za finančí podpory Města Luhačovice, kterému tímto velmi děkujeme za přízeň, kterou nám pravidelně prokazuje svou podporou.

Adéla Vitteková, instruktor sociální péče

https://www.facebook.com/lysakovajirina

https://bandzone.cz/jirinalysakova

 

Informace o přechodu na nový formát vysílání DVB-T2

 

Informujeme naše uživatele a rodinné příslušníky, že vzhledem k plánovanému ukončení vysílání ve formátu DVB-T bude na začátku roku 2020 probíhat přechod na televizní vysílání ve formátu DVB-T2.

Uživatelům, kteří nebudou mít TV či set-top-box kompatibilní s formátem DVB -T2 (což je většina TV vyrobených před rokem 2017), nebudeme schopni zajistit příjem televizního signálu.

Více informací najdete například na stránkách www.televiznisignal.cz.

Ověřit, jestli TV má příjem signálu v DVB-T2 můžete zde: https://www.dvbt2overeno.cz

V Luhačovicích, 2. 9. 2019

Dobrovolníci jsou velkou pomocí

Dokud můžeme sami chodit, málokdy si uvědomíme, jak moc vzácná může být třeba taková jedna procházka do lázní na kafíčko… Imobilní klienti Domova pro seniory Luhačovice to ví moc dobře, proto pro ně byl tento letní den velkým svátkem. S pomocí dobrovolnic Evy a Jany Skovajsových ze Slavičína se několik našich klientek mohlo vypravit na vozíčcích na procházku naším krásným lázeňským městečkem. Eva s Janou doplnily chybějící „ruce“ a tak jsme mohli vyrazit ve větším počtu.

Celou skupinku doprovázel i canisterapeutický pes Charlie, který právě se svou paničkou Evou dochází pravidelně dělat radost našim klientům. Díky finanční pomoci od Města Luhačovice může canisterapie, se kterou máme dlouhodobě velmi pozitivní zkušenosti, v našem Domově probíhat pravidelně.

Pomoc dobrovolníků je důležitou součástí naší práce. Pracovníci Domova plní každý den velké množství úkolů při poskytování služeb všem našim čtyřiceti klientům, nezbývá tedy tolik času na individuální činnosti jako jsou například povídání, předčítání, procházky, hraní společenských her atp. Budeme velmi rádi, pokud se najdou další noví dobrovolníci ochotní věnovat našim klientům svůj čas. Dobrovolníkem se může stát téměř kdokoli starší 15 let.

V případě zájmu o dobrovolnictví se ozvěte na e-mail socialnipece@dsluhacovice.cz nebo telefonní číslo 730 584 438, rádi Vám sdělíme veškeré informace, případně Vás provedeme Domovem, abyste měli představu, jak to u nás vypadá. Organizací zaštiťující naše dobrovolníky je Charita Luhačovice.

Podrobné informace o podmínkách a pravidlech pro výkon dobrovolnické práce v DS Luhačovice naleznete zde.

Adéla Vitteková, instruktorka sociální péče DS Luhačovice

Děkujeme statutárnímu městu Zlín za podporu

Děkujeme za spolupráci statutárnímu městu Zlín, které činnost Domova pro seniory Luhačovice v roce 2019 finančně podpořilo ze Sociálního fondu statutárního města Zlína.

Dotace byla využita na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociální služby.

Veřejná zakázka – výzva k podání nabídky

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Luhačovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na praní prádla.

Předmětem veřejné zakázky je služba na praní a žehlení prádla, včetně odvozu, dovozu, třídění a balení, v době od 1.7.2019 do 31.12.2020.

Požadujeme dodržování vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., příloha č. 5

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 17 . 6. 2019 do 12:00 hodin.

Zájemci doručí nabídky do sídla zadavatele V Drahách 1105, Luhačovice poštou nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídek do 12:00 hodin.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky “Praní prádla“, číslem zakázky VZ/2019/2/01, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Více informací v níže přiložených dokumentech ke stažení:

VZ_2019_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3 – Krycí list nabídky

VZ_2019_2_01 – Smlouva – návrh – specifikace

VZ_2019_2_01 – Smlouva – návrh

Den matek v DS Luhačovice

Jako už tradičně navštívili 14. 5. 2019 náš Domov u příležitosti Dne matek představitelé města – pan starosta Ing. Marian Ležák a pan místostarosta Ing. Jiří Šůstek.

Našim klientkám udělali radost kytičkou a také drobným občerstvením. Příjemné posezení zpestřily svým vystoupením také děti z Mateřské školy Luhačovice pod vedením paní učitelky Koutné, které také všem rozdaly jimi vyrobené papírové kytičky. Naše klientka – paní Marie Šimšalíková – všem přečetla báseň o mamince, kterou sama složila. Beseda se nesla v příjemném duchu, pan starosta a místostarosta všem sdělili novinky týkající se rekonstrukce křižovatky v okolí domova a byl také prostor na dotazy.

Děkujeme a těšíme se na další návštěvu 

Započala rekonstrukce křižovatky u DS Luhačovice

Vážení návštěvníci, obchodní partneři, rodiny uživatelů DS Luhačovice,

dovolujeme si Vás informovat, že již započala plánovaná rekonstrukce křižovatky u našeho Domova.

Budeme se snažit Vás průběžně informovat o omezeních, která budou s výstavbou spojena. Každopádně Vás prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost umístěnému dopravnímu značení a pokynů zhotovitelů stavby, ať už navštívíte náš Domov pěšky nebo autem.

Aktuálně je u DS Luhačovice KRITICKÝ NEDOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST!!! Doporučujeme po dobu stavby pokud možno využít bezplatných parkovacích ploch v ulici Nádražní a k Domovu docházet nejlépe pěšky. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v oblasti stavby.

Věříme, že komplikace v průběhu stavby zdárně překonáme, abychom se potom mohli společně těšit z nového a bezpečnějšího prostředí v okolí Domova. Těšíme se i na lepší komfort pro naše uživatele i jejich rodiny, který přinese nově zřízená zastávka autobusu v blízkosti Domova.

Děkujeme za pochopení!

Článek věnovaný rekonstrukci křižovatky zde