INFORMACE O MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ V LUHAČOVICÍCH

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ NA COVID-19 V LUHAČOVICÍCH

ODBĚROVÁ MÍSTA:

 • Hotel Miramare – vila Helena

pondělí – 7:30 – 11:00 hod.

středa – 7:30 – 12:00 hod.

pátek – 7:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.

Objednání online na www.miramare-luhacovice.cz nebo telefonicky na čísle: 577 659 111

 • Lázně Luhačovice – vila Riviéra

každý den (mimo sobotu) 10:00 – 17:00

Na test je nutné se předem objednat na tel. čísle 577 682 650

Více info: www.lazneluhacovice.cz

 • Lázeňský léčebný dům Praha

úterý, středa, čtvrtek od 9,30 do 14,30 hodin.

Tel. 577 194 178, 577 194 100 (nepřetržitý provoz)

Objednání a informace na: www.luhacovicepraha.com

_________________________________________________

 • Nutné objednání předem.
 • S sebou je nutné přinést občanský průkaz a kartičku pojišťovny, případně vyplněný dotazník (dle informací konkrétního odběrového místa).
 • Výsledek do 30 minut.
 • Testovat se je možné každé tři dny.
 • TESTOVÁNÍ JE HRAZENO ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

POSTAVILI JSME MÁJ

Domov pro seniory Luhačovice už druhým rokem drží obnovenou tradici stavení Máje v „Dědině“. Bohužel opět v covid režimu, bez prvomájové veselice a bez publika… Snad je tomu tak naposled. Májku opět profesionálně postavili členové Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice v čele s náčelníkem Michalem Kubelou. Mockrát děkujeme Aloisi Obadalovi za strom na Májku a neméně děkujeme Nadačnímu fondu Pramen Luhačovice za výzdobu a technické zabezpečení Májky.

Věříme, že nám Májka vydrží až do konce května, kdy ji snad skácíme už za veselejších podmínek.

KLIENTI A ZAMĚSTNANCI DS LUHAČOVICE POMOHLI ZOO LEŠNÁ

Klienti a zaměstnanci DS Luhačovice se rozhodli pomoci ZOO Lešná, která se kvůli svému uzavření v rámci protiepidemických opatření dostala do tíživé finanční situace. Uspořádali jsme mezi sebou sbírku, ve které se na pomoc zvířátkům vybralo celkem 4200,- Kč.

Vzali jsme si tedy „na víkend“ hned několik zvířátek. U nás v Domově jsme přivítali lenochoda Blechu, tučňáka Žluťáka, papouška Kájínka, vydří trojčátka, lva Abamba, lachtana Oskara, surikatu Rigu, pandu červenou Reda, žirafu Kamilu a slona Kaliho. Byla to teda pořádná smečka!

V přiložené galerii se můžete podívat, jak jsme si víkend se zvířátky užili. 😊

Za fotky moc děkujeme Gabriele Gergelové.

 

INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM A VYCHÁZKÁM KLIENTŮ

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU REŽIMU V DS LUHAČOVICE

platné od 22. 3. 2021

 • KLIENTI:
 1. Při pohybu ve společných prostorách DS Luhačovice noste roušky nebo respirátory.
 2. Plánovaný pohyb mimo DS Luhačovice hlaste předem personálu DS.
 3. Při pohybu mimo DS Luhačovice po celou dobu noste respirátory FFP2/KN95 (možno zakoupit na vrátnici), dodržují odstup od ostatních osob, nedoporučujeme navštěvovat místa s velkou koncentrací lidí. Po návratu do DS použijte desinfekci, která je umístěna ve vstupu – u hlavního vchodu a po příchodu na pokoj si umyjte ruce.
 4. V případě pohybu mimo DS Luhačovice je nutný po návratu pobyt V KARANTÉNĚ (cca týden) a podstoupit 2x test na covid-19. Klienti, kteří byli očkovaní proti covid-19 do karantény NEMUSÍ.
 •  NÁVŠTĚVY
 1. Návštěvy u klientů se řídí Návštěvním řádem: Ř-02 – dodatek1_příloha 1_Návštěvní řád v období Covid 19
 2. Pro návštěvy je do areálu Domova mimo návštěvní dobu VSTUP ZAKÁZÁN (včetně zahrady). V návštěvní době vstup pouze přes HLAVNÍ VCHOD.
 3. Návštěvní doba ve všední dny: 14:00-16:00hod, víkendy a svátky: 14:00-15:30hod

Plné znění vládních opatření zde:

 

Děkujeme, že dodržujete opatření a pomáháte nám tak chránit zdraví Vaše i našich zaměstnanců.

Veselé Velikonoce!

Přejeme Všem krásné a veselé Velikonoce! 

My jsme si vyzdobili Domov, sloužila se u nás velikonoční mše svatá, upekli jsme si beránka a zajíčka, ochutnali na zelený čtvrtek zelené velikonoční pivo a naše klientka Marie Šimšalíková nám k tomu složila krásnou básničku, tak se s Vámi o ni podělíme.

V galerii si můžete prohlédnout, jak prožíváme přípravy na svátky jara.

Svátky Jara (Marie Šimšalíková)

 V lázeňském městě i rodné vesnici

žijí švarná děvčata i mladí chasníci.

Rádi zachovají všem lidovou, veselou tradici.

 

Vítáme požehnané,

od Pána Boha dané,

krásné Velikonoce.

 

Zima už je za horami,

nové jaro mezi námi,

luhačovickým Zálesím jde jeden hlas,

krásné jaro přišlo mezi nás.

 

Přicházejí svátky jara,

zelená se vrba stará,

v přírodě si děti hrají,

píšťalky si otloukají.

 

Na procházce u potůčku

Věrka Janíčkovi ráda podá pravou ručku.

Mladá chasa s pomlázkou z vrbového proutí

s láskou upletenou,

barevnými pentlemi zdobenou,

chodí po dědině.

Veselá píseň zní po krajině.

 

Malovaná vajíčka

darovala všem moje milá Anička.

Aj ten malý švarný hošík

za krásnou koledu dostal plný košík.

 

Za rok opět v krásném jarním čase

přivítáme požehnané, od Pána Boha dané, krásné Velikonoce.

A svátky jara prožijte všichni ve zdraví.

Ano, rádi zase!

INFORMACE KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 V DS LUHAČOVICE

INFORMACE KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 V DS LUHAČOVICE

Domov pro seniory tvoří samostatný sčítací obvod, kde provedeme sčítání za naše klienty my. Půjde o klienty, kteří u nás uzavřeli smlouvu do 26.3.2021. Za ty, kteří nastoupí do domova po tomto datu, musí sečíst rodina. Zároveň prosíme ostatní rodiny o spolupráci se sociální pracovnicí, pokud bude telefonovat ohledně informací, jež o klientech neevidujeme, a jsou předmětem sčítání. Pokud někdo již sčítání za svého příbuzného provedl, prosíme, aby o tom informoval sociální pracovnici. Děkujeme za spolupráci.

V DS Luhačovice to žije i v době „covidové“

I v této složité době a i přes izolaci od „okolního světa“ to u nás v Domově žije. Stále probíhají společné aktivity klientů jako je pečení, výtvarná terapie, cvičení paměti, rehabilitační cvičení, kino atp…
Hledáme cesty, jak zprostředkovat klientům zážitky při zachování jejich bezpečí a dodržení všech nutných opatření. Takto nás přišli alespoň distančně pozdravit foklórní soubor „Malé Zálesí“ v době fašanku a naposledy i taneční skupina The Crazy Flappers s tancem Jerusalema, ke kterému jsme se také zapojili a přivítali tak první jarní den. Klienti sledovali veškeré dění z tepla a bezpečí zimní zahrady nebo ze svých oken.

Z jarního tančení s The Crazy Flappers vzniklo tohle krásné video: (video by Jiří Petr Oksner)

Děkujeme všem, kteří nám posílají různé drobné dárečky, nabídky pomoci, slova povzbuzení a kteří na nás nadále myslí. Těšíme se, až se budeme moci zase setkávat bez omezení…

Na fotky ze života a aktivit v Domově se podívejte v galerii:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – vítězný uchazeč

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

 Název zakázky:        Praní prádla

 Číslo zakázky:          VZ/2020/2/01

 Forma zadání:          veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel: 

Název obchodní firmy: Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace
Sídlo: V Drahách 1105, 763 26 Luhačovice
Identifikační číslo: 70850909
Zastoupen: Ing. Bc. Marií Semelovou, ředitelkou
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Marie Semelová
Telefon: 734 785 989
E-mail: reditelka@dsluhacovice.cz

 

 Zadavatel v souladu s posouzením a hodnocením podaných nabídek a následným rozhodnutím zadavatele Vám oznamuje, že výše uvedená veřejná zakázka

BYLA PŘIDĚLENA UCHAZEČI

Obchodní firma nebo název Čištění a praní textilu a oděvů – Daniel Martinec
Sídlo Nivy II  279, Pozlovice 763 26
Identifikační číslo 07743971

Odůvodnění přidělení veřejné zakázky

Po podrobném prostudování a posouzení nabídky komise přistoupila k hodnocení. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek proběhlo podle kritérií stanovených zadavatelem ve výzvě k podání nabídky.

………………………………

Ing. Bc. Marie Semelová

ředitelka DS Luhačovice

 

Více informací v níže přiložených dokumentech:

Oznámení o výběru

VZ_2020_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2020_2_01 – 2A – Harmonogram

VZ_2020_2_01 – 1 Smlouva – návrh

VZ_2020_2_01 – 2 Smlouva – návrh specifikace

VZ_2020_2_01 – B – Příloha 3 – Krycí list nabídky

Návštěva Lékařů bez hranic

Dnes jsme měli vzácnou návštěvu v podobě týmu organizace Lékaři bez hranic.

V současné době Lékaři bez hranic v České republice podporují pobytová zařízení sociálních služeb pro seniory v Jihomoravském, Středočeském a Zlínském kraji. Nabízí pomoc s nastavením a zlepšením opatření proti šíření COVID-19, pomáhají lépe porozumět tomu, jak nákazu kontrolovat a jak se starat o klienty v izolaci; jak zacházet s ochrannými pomůckami, odpadem, prádlem atp.
Z velmi přínosné konzultace a posléze i diskuze jsme se dozvěděli, že veškerá opatření a postupy, které jsme dosud zavedli, jsou více než dostatečné.

O tom svědčí i to, že do dnešního dne se nám podařilo zabránit tomu, aby nákaza pronikla mezi naše klienty. Doufáme a věříme, že tomu tak bude i nadále a uděláme pro to vše, co bude v našich silách!

https://www.lekari-bez-hranic.cz/

Ježíškova vnoučata 2020

Už počtvrté se Domov pro seniory Luhačovice zapojil do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. V minulých ročnících se podařilo splnit přání všem klientům, kteří nějaké vyjádřili a také několik kolektivních přání jako například hudba na silvestrovský večírek nebo lekce tance pod vedením tanečního mistra z klubu Fortuna Zlín pana Radka Felcmana.

V letošním roce se databáze otevře 16. listopadu. Už nyní do ní přidáváme postupně přání od našich klientů, další budou přibývat průběžně až do Vánoc.

Letošní ročník je v lecčems jiný, hlavně ale určitě v tom, že myšlenka projektu – přivést do Domovů dárce – nebude možná realizovat. Český rozhlas ale přišel s náhradním řešením – virtuální setkání dárce s obdarovaným pomocí aplikace Oscar senior. U každého přání je uvedeno, zda má senior o toto setkání zájem či zda je ho vzhledem ke svému stavu schopen.

Rádi bychom opět udělali radost všem našim klientům, kteří nám svá přáníčka svěří, protože i když někteří mají rodinu a někteří ne, každý z nich má svá přání nebo touhy a zaslouží si, aby se mu splnily. Zvláště v této pro ně velmi nelehké době, kdy se cítí mnohem více osamělí.

Ježíškova vnoučata jsou projektem, který dává seniorům naději, že na ně svět ještě nezapomněl. Že si ještě mohou něco přát a ono se to i může splnit. Vrací jim pocit radosti z Vánoc a dárků, jaký měli kdysi jako děti. Je nám ctí, že můžeme být u té radosti z dárečků. To jsou ty pravé Vánoce – vidět radost v očích druhých.

Letošní Vánoce budou pro nás náročné, protože zřejmě nebude možné do Domova jako vždy přivést děti i dospělé, kteří nám každoročně přicházejí dělat radost a vánoční atmosféru prostřednictvím svých vystoupení. I proto je jakýkoli podnět k radosti vzácný a vítaný.

Přání seniorů najdete od 16. 11. 2020 na adrese www.jeziskovavnoucata.cz . Pokud tam zrovna nebude žádné přání z Luhačovic, jsou aktuálně všechna rozebraná a pokud chcete plnit přání vysloveně v našem Domově, je třeba průběžně sledovat. Najedete tam ale spoustu jiných možností, jak obdarovat seniory i z jiných zařízení sociální i zdravotní péče. A pokud ne, rozhlédněte se kolem sebe a jistě najdete někoho, kdo je třeba sám nebo by byl rád za nějaký dáreček či projev dobré vůle.

Děkujeme.

Adéla Vitteková, instruktor sociální péče DS Luhačovice – koordinátor projektu