Kalendář akcí

V souvislosti s rozvolněním opatření jsme opět od poloviny června zahájili pravidelné skupinové aktivity dle harmonogramu, i nadále ovšem za dodržování nutných protiepidemických opatření. Proběhne opět i mše svatá a canisterapie s Charliem. Účast veřejnosti na akcích v DS prozatím není možná.