Aktivizační činnosti, pořádané akce

DSC_0718

Součástí péče o seniory v zařízení je i možnost jejich zapojení do volnočasových aktivit nebo účast na společenských akcích, které pro ně pořádáme. Přispívají k aktivnímu vyplnění volného času, k rozvoji, podpoře a udržení dovedností a zájmů uživatelů, k jejich seberealizaci i zachování společenských kontaktů.

Výtvarná činnost

malování

– kreslení

– práce s papírem (lepení, stříhání)

Představuje tvůrčí činnost, která rozvíjí fantazii, kreativitu. Pro naše uživatele je důležitá z hlediska procvičování jemné motoriky, umožňuje jim trénovat svoji trpělivost, využít tvořivost, podporuje smyslové vnímání.

DSC_0716      DSCN4680

Hudební kroužek

zpěv s kytarou

– poslech hudby

– muzikoterapie (využití rozmanitých hudebních nástrojů)

Zpěv a hudba navozují dobrou náladu, pomáhají při zmírnění úzkosti a napětí. Dávají možnost vyjádřit náladu a citové prožívání. Jsou výbornými pomocníky pro procvičování paměti (slova písní) i dechovou gymnastiku (správné dýchání).

 

DSCN4216  DSCN4673

Ruční práce v dílně

práce s textilem

– šití

– pletení z vlny

– pletení z papírového pedigu

Uživatelé v dílně udržují svoji zručnost a manuální dovednosti, procvičují jemnou motoriku rukou. Mají příležitost pocítit svoji užitečnost, rozvíjet vzájemnou spolupráci, upevňovat přátelské vztahy. Motivací k další činnosti je radost z výsledků práce a využití výrobků při výzdobách domova.

DSC_0720  DSCN4236

Trénink paměti

práce se slovy, doplňování, zapamatování…

– trénink krátkodobé i dlouhodobé paměti

Do paměti se ukládá spousta informací, které se v případě potřeby zase vybavují. Aby takto spolehlivě paměťové schopnosti fungovaly, je potřeba je používat a trénovat. Výsledkem je z kvalitnění života uživatele, posílení jeho sebevědomí.

DSCN1963

Reminiscence

využití vzpomínek při práci se seniory

– skupinová setkání

Přispívá ke znovunalezení a udržení osobní identity. Sdílení zkušeností při společných setkáváních rozvíjí komunikaci mezi uživateli, dává jim pocit začlenění. Mají možnost s úsměvem zavzpomínat nebo se vyrovnat s těžkými životními prožitky.

rem

Smyslová aktivizace

podpora smyslového vnímání a prožívání

– práce s jednotlivcem

– skupinové aktivity

Podporuje všechny smysly člověka, které mu umožňují žít smysluplný a aktivní život. Umožňuje mu vnímat, být aktivní, udržet kvalitu života. Zvyšuje sebevědomí a sebedůvěru. Využívá k tomu předměty známé z běžného života, přírodní materiály.

DSCN3105    DSCN1802

Canisterapie

skupinová

– individuální

Vychází z přímého kontaktu psa s uživatelem. Využívá pozitivní působení psa na jedince, dokáže navodit dobrou náladu, úsměv. Působí po stránce sociální i rehabilitační.

DSCN4267

Dále u nás s uživateli probíhá hraní her, videoprogramy, besedy, společné vycházky do města či do přírody. Zajišťujeme kulturní vystoupení uměleckých souborů dětí i dospělých. Pravidelně se u nás konají bohoslužby.

DSC_0705   DSCN4223

Rehabilitace

individuální (ve spolupráci s lékařem)

– skupinová cvičení – bez pomůcek

– s pomůckami (míče, stuhy, šátky…)

– ranní rozcvičky

Představuje nedílnou součást péče a aktivizace našich uživatelů. Podílí se na udržení hybnosti, kondice, zlepšení fyzických schopností, které umožňují udržení a podporu soběstačnosti.

DSC_0929   DSCN4638

S nabídkou nebo námětem na akce pro naše klienty se obracejte na aktivizační pracovnici Lenku Šímovou na e-mail aktivizacnipracovnice@dsluhacovice.cz

S měsíčním plánem akcí se můžete seznámit v kalendáři akcí na našich stránkách.