Děkujeme statutárnímu městu Zlín za podporu

Děkujeme za spolupráci statutárnímu městu Zlín, které činnost Domova pro seniory Luhačovice v roce 2020 finančně podpořilo ze Sociálního fondu statutárního města Zlína.

Dotace bude využita na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociální služby.

 

V Luhačovicích, dne 20. 5. 2020

Ing. Bc. Marie Semelová

ředitelka DS Luhačovice