Otevírání pramenů i v DS Luhačovice

V úterý 26.5.2020 byly v Luhačovicích posvěceny prameny a studánky, aby po celý rok pramenitá a léčivá voda přinášela úlevu, zdraví, osvěžení.

Také do Domova pro seniory v Luhačovicích přišli členové souboru Malé Zálesí zazpívat, zatancovat, pronést říkání k práménku, který vyvěrá z fontánky na zahradě.

Spojovalo nás jedno přání:

Ať se brzy navrátí klidná doba, abychom se mohli bezpečně potkávat, podat si ruku na znamení přátelství…

Poděkování za krásný den patří rovněž všem, kteří přišli a podpořili nás v této složité době osobně i sponzorsky. Všichni přítomní se bavili, zajistili i občerstvení – dětem a klientům zákusky, pro dospělé ještě něco na zahřátí.

Společně jsme si zazpívali a povídali si za dodržení všech bezpečnostních opatření.

Sluníčko po celou dobu hřálo jako na objednávku. Poté se spustil tolik potřebný déšť. Tak věříme, že se nakonec vše v dobré obrátí.

Ing. Bc. Marie Semelová, ředitelka

 

Více v galerii fotografií.

TRADICE STAVĚNÍ MÁJE SE VRÁTILA DO „DĚDINY“

Takzvaná „Dědina“, jak se říká sídlišti na ulici Družstevní a okolí, má po desítkách let opět svůj Máj. Ve čtvrtek 30. 4. 2020 ho na zahradě našeho Domova pro seniory postavil Sbor dobrovolných hasičů Luhačovice.

Celý nápad se zrodil loni na podzim a iniciativa vzešla přímo z Domova pro seniory. Záměr vrátit tradici stavění Máje do „Dědiny“ podpořil nově vzniklý Nadační fond Pramen Luhačovice, a tak se začala plánovat velká akce nejen pro Domov, ale celé široké okolí. Bohužel pandemie koronaviru nás donutila slevit z plánů a Májku jsme tedy postavili pouze komorně a za dodržení všech nutných opatření. I tak z ní máme obrovskou radost a doufáme, že potěšila také naše milé sousedy.

Věříme, že 12 metrů vysoká Májka, která nyní stojí u naší budovy, bude symbolem naděje, že se naše životy brzy postupně vrátí zpět do normálu a budeme se opět moci setkávat při podobných příležitostech. Snad příští rok bude stavění Máje doprovázeno slavností s hudbou a občerstvením, ale hlavně účastí všech, kteří si budou chtít tuto tradici v Luhačovicích opět připomínat.

Děkujeme Nadačnímu fondu Pramen Luhačovice za finanční podporu, ze které byla hrazena výzdoba Májky a také technické zabezpečení. Neméně děkujeme celému týmu „stavěčů“ ze Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice a panu náčelníkovi Michalu Kubelovi a Aloisi Obadalovi za nádhernou Májku.

Více o činnosti Nadačního fondu Pramen Luhačovice se můžete dozvědět na adrese: www.pramenluhacovice.cz

Adéla Vitteková, instruktor sociální péče DS Luhačovice