Otevírání pramenů i v DS Luhačovice

V úterý 26.5.2020 byly v Luhačovicích posvěceny prameny a studánky, aby po celý rok pramenitá a léčivá voda přinášela úlevu, zdraví, osvěžení.

Také do Domova pro seniory v Luhačovicích přišli členové souboru Malé Zálesí zazpívat, zatancovat, pronést říkání k práménku, který vyvěrá z fontánky na zahradě.

Spojovalo nás jedno přání:

Ať se brzy navrátí klidná doba, abychom se mohli bezpečně potkávat, podat si ruku na znamení přátelství…

Poděkování za krásný den patří rovněž všem, kteří přišli a podpořili nás v této složité době osobně i sponzorsky. Všichni přítomní se bavili, zajistili i občerstvení – dětem a klientům zákusky, pro dospělé ještě něco na zahřátí.

Společně jsme si zazpívali a povídali si za dodržení všech bezpečnostních opatření.

Sluníčko po celou dobu hřálo jako na objednávku. Poté se spustil tolik potřebný déšť. Tak věříme, že se nakonec vše v dobré obrátí.

Ing. Bc. Marie Semelová, ředitelka

 

Více v galerii fotografií.

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V DS LUHAČOVICE SE OD 1.7.2020 NEMĚNÍ

Aktualizace k 1.7.2020:

Vzhledem k tomu, že v rámci ČR je evidován vzestup počtu nemocných koronavirem,

nemění se podmínky pro návštěvy v DS Luhačovice.

I nadále musí mít návštěvy vlastní roušku a řídí se Návštěvním řádem pro období COVID-19.

 

V návaznosti na rozvolňování opatření spojených s pandemií coronaviru informujeme veřejnost o umožnění návštěv v našem zařízení.

Aktuální rozhodnutí vlády povoluje od 25. 5. 2020 návštěvy v zařízeních sociálních služeb v ČR a to za předpokladu dodržení specifických podmínek.

Pravidla návštěv Vašich blízkých v domově se stále řídí snahou o maximální ochranu všech klientů a personálu.

Pro návštěvy platí Návštěvní řád pro období COVID-19 a je nutno vyplnit Čestné prohlášení.

Žádáme návštěvníky, aby se seznámili s novými pravidly a dodržovali je!

UPOZOŇUJEME, ŽE VSTUP DO AREÁLU DS LUHAČOVICE VČETNĚ ZAHRADY JE MOŽNÝ POUZE ZA DODRŽENÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU A POUZE PŘES HLAVNÍ VCHOD !!

Návštěvní řád v období Covid 19

Domov pro seniory Luhačovice, p.o. upravuje s účinností od 25.5.2020 pravidla pro návštěvy klientů

1. Návštěvní doba se stanovuje:
pondělí – pátek dopoledne: 9:00-11:00 hod., odpoledne 14:00-16.30 hod.,
sobota – neděle pouze odpoledne 14:00-16.30 hod., po dobu max. 30 minut.

2. Mimo návštěvní dobu je DS uzamknutý, nevyžadujte prosím udělení výjimky. Vstup pro
výjimečné situace je umožněn jen po předchozí telefonické domluvě. Zákaz vstupu mimo
povolené návštěvy se vztahuje na celý areál domova, tj. včetně parku a zahrady.
3. Návštěvy nejsou možné u klientů, kterým byla nařízena karanténa.
4. Před vstupem do zařízení vyplní a podepíše každý návštěvník (nebo jeho doprovod) Čestné
prohlášení (viz. příloha), je mu změřena tělesná teplota.
5. Do zařízení vstupuje jen návštěvník, který provedl dezinfekci rukou, podepsal Čestné
prohlášení, tělesná teplota nepřesáhla 36,9°C, dýchací cesty – ústa a nos má chráněny
nasazenou obličejovou roušku, nemá příznaky nákazy (kašel, dušnost).
6. Návštěvy pobíhají v režimu maximálně 2 dospělé osoby u jednoho klienta.
7. Dětem a mladistvým do 16 let není vstup povolen!
8. Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva vždy jen u jednoho klienta za podmínky
dodržení odstupů a bezpečnostních opatření.
9. Návštěvy klientů se specifickým zdravotním omezením (např. klienti v dialyzačním programu)
budou při vstupu informování o zvláštním režimu návštěvy a vybaveni ochrannými
pomůckami.
10. Návštěva se zdržuje jen ve vymezeném prostoru, který je přidělen pracovníkem DSL při
vstupu – pokoj klienta, zahrada, společenská místnost.
11. Návštěvy v areálu nekonzumují jídlo, nápoje, nepoužívají nádobí, či jiné vybavení. Stále platí
zákaz kouření.
12. Platí přísný zákaz vstupu do pokoje jiných klientů, do místnosti vyhrazených pro personál,
sociálních zařízení klientů a personálu.
13. Návštěva dodržuje odstup minimálně 2 metry od ostatních osob a zamezí přímému kontaktu
s navštívenou osobou.
14. Omezí donášku balíčků pro navštívené osoby jen na nezbytně nutné věci, které jsou v čistém,
nejlépe vydezinfikovaném obalu.
15. Po ukončení návštěvy se prostor dezinfikuje a vyvětrá.
16. PSS dezinfikuje povrchy, kterých se dotýkají ruce (madla, kliky, vypínače, stůl, noční stolek…)
v pokojích klientů, společenské místnosti, chodbě na oddělení přímé péče. Vrátná a uklízečky
společné prostory v přízemí; dezinfekci kanceláří a pracovišť jednotlivých pracovníků si
provádí odpovědný pracovník.
17. Návštěvy přicházejí pouze hlavním vchodem! Osoby, které nebudou respektovat tato
mimořádná pravidla, budou z budovy vykázány.
18. Ředitelka zařízení může s ohledem na provozní možnosti a nedodržování výše uvedených
pravidel návštěvy dále omezit. Sledujte na www.dsluhacovice.cz

Ke stažení:
Návštěvní řád pro období COVID-19 zde: Ř-02-Návštěvní řád-dodatek 1-Návštěvy v období COVID-19
Čestné prohlášení zde: Ř2-Návštěvní řád-dodatek1-příloha1-Čestné prohlášení návštěvníka DS Luhačovice
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje návštěvy v Domovech pro seniory zde: Ř-02 dodatek 1,příloha č.2 Mimořádné-opatření—omezení-provozu-zdravotnických-zařízení-lůžkové-péče-a-zařízení-sociálních-služeb-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání

 

TRADICE STAVĚNÍ MÁJE SE VRÁTILA DO „DĚDINY“

Takzvaná „Dědina“, jak se říká sídlišti na ulici Družstevní a okolí, má po desítkách let opět svůj Máj. Ve čtvrtek 30. 4. 2020 ho na zahradě našeho Domova pro seniory postavil Sbor dobrovolných hasičů Luhačovice.

Celý nápad se zrodil loni na podzim a iniciativa vzešla přímo z Domova pro seniory. Záměr vrátit tradici stavění Máje do „Dědiny“ podpořil nově vzniklý Nadační fond Pramen Luhačovice, a tak se začala plánovat velká akce nejen pro Domov, ale celé široké okolí. Bohužel pandemie koronaviru nás donutila slevit z plánů a Májku jsme tedy postavili pouze komorně a za dodržení všech nutných opatření. I tak z ní máme obrovskou radost a doufáme, že potěšila také naše milé sousedy.

Věříme, že 12 metrů vysoká Májka, která nyní stojí u naší budovy, bude symbolem naděje, že se naše životy brzy postupně vrátí zpět do normálu a budeme se opět moci setkávat při podobných příležitostech. Snad příští rok bude stavění Máje doprovázeno slavností s hudbou a občerstvením, ale hlavně účastí všech, kteří si budou chtít tuto tradici v Luhačovicích opět připomínat.

Děkujeme Nadačnímu fondu Pramen Luhačovice za finanční podporu, ze které byla hrazena výzdoba Májky a také technické zabezpečení. Neméně děkujeme celému týmu „stavěčů“ ze Sboru dobrovolných hasičů Luhačovice a panu náčelníkovi Michalu Kubelovi a Aloisi Obadalovi za nádhernou Májku.

Více o činnosti Nadačního fondu Pramen Luhačovice se můžete dozvědět na adrese: www.pramenluhacovice.cz

Adéla Vitteková, instruktor sociální péče DS Luhačovice