Veřejná zakázka na dodávku stravy- Vítězný uchazeč

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Luhačovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stravy – obědy a teplé večeře do zařízení Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace (dále jen DS Luhačovice) a to v následujícím rozsahu:

  1. Příprava stravy
  2. Přeprava stravy v termo-portech do DS Luhačovice

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 13.12.2019 do 12.00 hodin.

Dne 13. 12. 2018 byl v souladu s podmínkami výběrového řízení uvedenými v dokumentech níže vybrán vítězný uchazeč:

VZ_2019_2_01 – O – Příloha 12 – Oznámení o výběru

Zájemci doručí nabídky do sídla zadavatele V Drahách 1105, Luhačovice 763 26 poštou nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídek do 12.00 hodin.

Veškeré informace najdete zde:
VZ_2019_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3a – Krycí list nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3b – Formulář nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3c – Kalkulace nabídkové ceny..

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3d – Návrh smlouvy o zajištění dodávek jídla