Děkujeme statutárnímu městu Zlín za podporu

Děkujeme za spolupráci statutárnímu městu Zlín, které činnost Domova pro seniory Luhačovice v roce 2019 finančně podpořilo ze Sociálního fondu statutárního města Zlína.

Dotace byla využita na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociální služby.