Veřejná zakázka – výzva k podání nabídky

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Luhačovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na praní prádla.

Předmětem veřejné zakázky je služba na praní a žehlení prádla, včetně odvozu, dovozu, třídění a balení, v době od 1.7.2019 do 31.12.2020.

Požadujeme dodržování vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., příloha č. 5

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 17 . 6. 2019 do 12:00 hodin.

Zájemci doručí nabídky do sídla zadavatele V Drahách 1105, Luhačovice poštou nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídek do 12:00 hodin.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky “Praní prádla“, číslem zakázky VZ/2019/2/01, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Více informací v níže přiložených dokumentech ke stažení:

VZ_2019_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2019_2_01 – B – Příloha 3 – Krycí list nabídky

VZ_2019_2_01 – Smlouva – návrh – specifikace

VZ_2019_2_01 – Smlouva – návrh

Den matek v DS Luhačovice

Jako už tradičně navštívili 14. 5. 2019 náš Domov u příležitosti Dne matek představitelé města – pan starosta Ing. Marian Ležák a pan místostarosta Ing. Jiří Šůstek.

Našim klientkám udělali radost kytičkou a také drobným občerstvením. Příjemné posezení zpestřily svým vystoupením také děti z Mateřské školy Luhačovice pod vedením paní učitelky Koutné, které také všem rozdaly jimi vyrobené papírové kytičky. Naše klientka – paní Marie Šimšalíková – všem přečetla báseň o mamince, kterou sama složila. Beseda se nesla v příjemném duchu, pan starosta a místostarosta všem sdělili novinky týkající se rekonstrukce křižovatky v okolí domova a byl také prostor na dotazy.

Děkujeme a těšíme se na další návštěvu 

Započala rekonstrukce křižovatky u DS Luhačovice

Vážení návštěvníci, obchodní partneři, rodiny uživatelů DS Luhačovice,

dovolujeme si Vás informovat, že již započala plánovaná rekonstrukce křižovatky u našeho Domova.

Budeme se snažit Vás průběžně informovat o omezeních, která budou s výstavbou spojena. Každopádně Vás prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost umístěnému dopravnímu značení a pokynů zhotovitelů stavby, ať už navštívíte náš Domov pěšky nebo autem.

Aktuálně je u DS Luhačovice KRITICKÝ NEDOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST!!! Doporučujeme po dobu stavby pokud možno využít bezplatných parkovacích ploch v ulici Nádražní a k Domovu docházet nejlépe pěšky. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v oblasti stavby.

Věříme, že komplikace v průběhu stavby zdárně překonáme, abychom se potom mohli společně těšit z nového a bezpečnějšího prostředí v okolí Domova. Těšíme se i na lepší komfort pro naše uživatele i jejich rodiny, který přinese nově zřízená zastávka autobusu v blízkosti Domova.

Děkujeme za pochopení!

Článek věnovaný rekonstrukci křižovatky zde