Upravený rozpočet na rok 2019

Rada Zlínského kraje usnesením č. 1084/R33/18 ze dne 17. 12. 2018 schválila návrh upraveného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem na rok 2018 zohledňující odsouhlasené změny rozpočtu příspěvkových organizací provedené v průběhu období 1-10/2018 nad rámec rozpočtu na rok 2018 (schváleného Radou ZK dne 18. 12. 2017).

Upravený rozpočet DS Luhačovice je k nahlédnutí zde: 70850909_DS Luhačovice_ÚR