JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 2018

I letos se Domov pro seniory Luhačovice zapojil do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. V minulém ročníku se podařilo splnit přání všem našim klientům a také několik kolektivních přání jako například cimbálová muzika na silvestrovský večírek nebo gramofon, který čile využíváme.

V letošním ročníku se již realizuje celkem 26 přáníček, z toho jedno kolektivní – máme přislíbenou znovu hudební skupinu na náš silvestrovský večírek. Další přáníčka budou ještě přibývat.

Rádi bychom opět udělali radost všem našim klientům, protože i když někteří mají rodinu a někteří ne, každý z nich má nějaké přáníčko a zaslouží si, aby se mu splnilo.

Ježíškova vnoučata jsou projektem, který dává seniorům naději, že na ně svět ještě nezapomněl. Že si ještě mohou něco přát a ono se to i může splnit. Vrací jim pocit radosti z Vánoc a dárků, jaký měli kdysi jako děti. Je mi ctí, že mohu být u té radosti ze setkání s dárci nebo z předání dárečku. To jsou ty pravé Vánoce – vidět radost v očích druhých.

Přání seniorů najdete na www.jeziskovavnoucata.cz . Je možné, že tam zrovna nebude žádné přání z Luhačovic, přáníčka totiž mizí rychlostí světla. Najdete tam ale spoustu jiných možností, jak obdarovat seniory i z jiných zařízení sociální i zdravotní péče. A pokud ne – rozhlédněte se kolem sebe a jistě najdete někoho, kdo je třeba sám nebo by byl rád za nějaký dáreček či projev dobré vůle.

Děkujeme.

Adéla Vitteková, instruktor sociální péče DS Luhačovice – koordinátor projektu

SBÍRKA VYSLOUŽILÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ

MÁTE DOMA STARÝ MOBIL, KTERÉHO SE CHCETE ZBAVIT? Přineste ho k nám do Domova – ekologicky se ho zbavíte a zároveň pomůžete dvakrát – životnímu prostředí a také DS Luhačovice získat peníze na nákup speciálního geriatrického křesla! Mobil je možné odevzdat do 10. 12. u nás v Domově a nebo potom na Vánočním jarmarku v Luhačovicích u stánku se starostenským čajem. DĚKUJEME!

PROČ JE TŘEBA EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT STARÝ MOBILNÍ TELEFON?
Pokud vysloužilý telefon vyhodíte do běžné popelnice, skončí bez užitku na skládce nebo ve spalovně. Uvolněné toxické látky jako např. rtuť, bromované spalovače hoření, beryllium, nikl a další se dostávají do ovzduší nebo do spodních vod. Na skládce zbytečně skončí vzácné suroviny. Pro představu: recyklací 5 mil. ks starších telefonů lze kvalitní recyklací získat 120 kg zlata, 1250 kg stříbra, 45 000 kg mědi a 19 000 kg kobaltu.