Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky

Předmětem veřejné zakázky je služba na praní a žehlení prádla, včetně odvozu, dovozu, třídění a balení, v době od 1.1.2018 do 30.6.2019.

Požadujeme dodržování vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., příloha č. 5

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 13 . 11. 2017 do 12:00 hodin.

Více informací v níže přiložených dokumentech ke stažení:

VZ_2017_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2017_2_01 – Smlouva – návrh – specifikace

VZ_2017_2_01 – Smlouva – návrh

VZ_2017_2_01 – H – Příloha 6 – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

VZ_2017_2_01 – H – Příloha 6_1 – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

VZ_2017_2_01 – O – Příloha 12 – Oznámení o výběru

VZ_2017_2_01 – Smlouva