Květen nabitý aktivitami

9. 5. Tradičně chodí do našeho zařízení blahopřát seniorkám ke Dni matek zástupci MÚ

Luhačovice. K darované kytičce karafiátu přidaly vyrobenou kytičku děti z MŠ

Luhačovice, k tomu zazpívaly, zatančily, potěšily srdíčka všech přítomných.

18. 5. Letošní výlet s klienty jsme naplánovali do Strážnice, města slavností, folklóru i historie.

S tou jsme se chtěli seznámit jak na souši, tak na vodě na známém Baťově kanále.V

přístavišti nás čekala objednaná výletní loď i s průvodkyní. Vypluli jsme na vyhlídkovou

plavbu přes zámecký park, podél skanzenu a centra města do přírodní části kanálu. Byli

jsme seznámeni s historií kanálu, zaplatili vodníkovi mýtné a zpátky na souš. Po vydatném

obědě a výletní kávě se zákuskem jsme jsme se prošli v zámeckém parku s nádhernou

vzácnou platanovou alejí. To hlavní nás však teprve čekalo: prohlídka muzea v přírodě.

Skanzen Strážnice představuje jednotlivé oblasti jihovýchodní Moravy – oblasti Slovácka,

Horňácko, moravské Kopanice, luhačovické Zálesí. Poznali jsme dřívější způsob života a

bydlení v těchto oblastech a unavení jsme se rádi vraceli zpět do našeho obydlí.

26. 5. V rámci projektu Srdce na dlani – děti seniorům nás navštívil dětský folklórní soubor

Kyjovánek. Jejich vystoupení se velmi líbilo. Mělo děj, spád, přineslo radost. Zážitek

umocňovala kapela s cimbálem i basou.

27. 5. Společně s představiteli města Luhačovice k nám zavítal na návštěvu ministr financí

Andrej Babiš. Byl netrpělivě očekáván. Jaký bude? Co nám chce říci? A na co se máme

ptát my? Konečně přišel! Energický muž. Hovořil o plánech pro seniory do budoucnosti, o

svém působení ve veřejném životě, zajímal se o život našich uživatelů. Podepsal své knihy,

kterými nás obdaroval, napsal přání do kroniky. Byl příjemný a vstřícný. Jsme potěšeni, že

si na nás ve svém nabitém programu vyhradil čas.

31.5. Nastal čas ukončit měsíc květen-máj a sundat májový věnec, který zdobil naši zahradu. Uživatelé si zpříjemnili slunečné dopoledne sportovními soutěžemi.

Naše další květnové akce:

Vyrazili jsme s uživateli do Slavičína na výstavu obrazů akademického malíře Jaroslava Jeřábka.

Tento malý výlet jsme příjemně ukončili posezením u kávy v cukrárně.

Ani v domově jsme nelenili a uživatelům připravili výstavu tupeské keramiky, kterou nám ze své

soukromé sbírky poskytla jedna z pracovnic. Na malé vernisáži byli uživatelé seznámeni s historií

a tradicí výroby této keramiky.

Samotné naše uživatelky si výrobu keramiky vyzkoušely na místní charitě a nyní si byly glazovat

své již vypálené výrobky.

Pokračujeme i nadále ve zvelebování svého okolí různými pracemi na zahradě.

V duchu prvního máje a dalších jarních témat probíhala naše smyslová setkání spojená s tréninkem

paměti.

Nezapomínáme ani na tradiční reminiscenční setkávání. V příjemné atmosféře uživatelé

vzpomínají na dohodnutá témata, často vzpomínky podpoří přinesené tématické předměty.

Zkrášlujeme náš Domov

Naši uživatelé se aktivně zapojují do zabydlování nové budovy. Sázíme květiny, rámujeme obrázky a tvoříme výzdobu ve spolupráci s aktivizační pracovnicí Michaelou Uherovou.

Současně probíhají pravidelné reminiscenční terapie a smyslové aktivizace pod vedením Mgr. Martiny Málkové, které jsou velmi oblíbené mezi našimi uživateli.

Každé úterý si naši uživatelé protáhnou těla s naší rehabilitační pracovnicí Hankou Podlouckou. Cvičení je pro ně vítaným zpestřením a kulturním zážitkem.

 

Dubnové akce

4.4. Naši uživatelé ve spolupráci s DDM tvořili andílky z hlíny.

8.4. se uskutečnila mše svatá

20.4. si naši uživatelé vyšli na společnou jarní vycházku na přehradu. Jelikož foukal studený vítr, vzali za vděk příjemným posezením v hospůdce v Penzionu U Hráze.

22.4. proběhla beseda na téma Čarodejnictví v dějinách

29.4. bylo ve znamení májové slavnosti, nazdobili jsme májový věnec, užili jsme si sluníčka na naší zahradě a pobavili se hudbou a s canisterapeutickými pejsky, kteří nám ukázali, co vše umí.