Březnové akce a Velikonoce v našem Domově

Březen se v našem Domově pro seniory nesl v duchu příprav na velikonoční svátky a příchod jara. Naši uživatelé se pilně věnovali výzdobám prostor Domova, barvení vajíček a pečení velikonočních beránků. Příchod jara jakoby nám vdechl více energie, proto byly akce v  březnu velmi pestré.
4. 3. a 18. 3. proběhla canisterapie s nám dobře známou Darou a nově si s sebou přivedla i kamarádku – Bellu.

10. 3. jsme opět tvořili s paní Jurákovou, tentokrát jsme se učili novou techniku práce s papírem – guilling. Uživatelkám se podařily moc krásné výtvory.

11. 3. se konala tradiční velikonoční mše svatá s panem kaplanem Trčkou za hojné účasti

21. 3. nás potěšil svým velikonočním vystoupením  pěvecký sbor Kvítek ze Zlína

24.3. jsme se opět setkali s paní Talašovou a povídali jsme si na téma „velikonoční tradice“ a opět se dozvěděli spoustu zajímavostí

Budova Domova ožila velikonoční výzdobou a všudypřítomnými jarními květy. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

Zaměstnanci a uživatelé Domova pro seniory v Luhačovicích Vám všem přejí příjemné prožití velikonočních svátků.

Únorové akce

Únor se nesl ve znamení masopustu a svátku zamilovaných. Uživatelé společně s aktivizační pracovnicí vyzdobili domov vlastnoručně vyrobenými srdíčky.

5. 2. V dopoledních hodinách ve smluvený čas přiběhl za uživateli oblíbený a očekávaný

canisterapeutický pes Dara. Téměř všichni ji vítali v soukromí na svém pokoji, na jednom z

oddělení se uživatelky shromáždily v malé společenské místnosti. Soukromá i společné

setkání přinesly potěšení a radost, které jsou při odchodu odměnou pro vyčerpanou Daru.

9. 2. Jako každý rok se podle tradic připravujeme na masopustní rej. Uživatelky s aktivizační

pracovnicí vymýšlí a shání kostýmy, zapojují se do výroby masek. Letos k nám o

masopustu zavítala Sněhurka s trpaslíky i zlou královnou.

12. 2. Proběhla mše svatá s udělováním popelce.

17. 2. Uživatelé společně s aktivizačními pracovnicemi potěšili naši sociální pracovnici tanečním vystoupením u příležitosti oslavy jejího životního jubilea.

24. 2. V terapeutické dílně jsme vyzkoušeli, co se dá tvořit z modelovací hmoty. Zároveň jsme

mohli obdivovat již vymodelované šperky – náušnice, přívěsky.

26. 2. S paní Talašovou jsme při kávě besedovali o Žitkovských bohyních. Dozvěděli jsme se o

ne všem známých skutečnostech z našeho kraje, které proslavil román spisovatelky

Kateřiny Tučkové a o kterých píše novinář, publicista a spisovatel Jiří Jilík.

Je nám líto, že z důvodu chřipkové epidemie a omezení vstupu návštěv do domova nemohl proběhnout

koncert dětí ze ZUŠ ani další z plánovaných canisterapií.